Over Ons

Wij zijn Boudewijn en Lindsay en hebben de Keuken van Hackfort in Januari 2017 overgenomen. Wij willen samen met Natuurmonumenten en de lokale ondernemers met trots laten zien wat het prachtige Landgoed u te bieden heeft.
Dit willen wij onder andere doen door samen veel evenementen en activiteiten te organiseren voor jong en oud.

Geschiedenis

In de 13e eeuw is kasteel Hackfort ontstaan uit een versterkte woontoren. In 1586 is het door Spaanse troepen verwoest en in 1600 herbouwd. In 1788 werd kasteel Hackfort ingrijpend verbouwd. Het oude poortgebouw en de bijgebouwen werden afgebroken en de grachten gedempt. Het kasteel veranderde in een 18e-eeuws landhuis. Alleen de twee torens herinneren nog aan de vroegere functie van het kasteel.

De laatste nazaten van de familie van Westerholt waren Arend van Westerholt en zijn drie zussen. Bij het overlijden van Arend in 1970 was Hackfort niet alleen nog altijd verstoken van elektriciteit, maar ook van gas en stromend water. “Ik ben bij een petroleumlamp geboren en wil er ook bij sterven”, was een bekende uitspraak van Arend van Westerholt.

Sinds de eerste belening in 1324 was het landgoed nooit verkocht, maar steeds door vererving in andere handen overgegaan. Na hun overlijden vermaakten de zussen hun deel van het landgoed aan de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten. Toen in 1981 de laatste barones van Westerholt overleed, kwam Hackfort geheel in handen van Natuurmonumenten. Het is een van de best bewaarde kastelen van Gelderland.

keukenvanhackfort-home-kasteel-2

Start typing and press Enter to search